Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định – Cửa Bắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 162 Trần Đăng Ninh, Cửa Bắc, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0228 3891 029
Trang web
Tọa độ 20.426.800.999.999.900, 1.061.704.903

 


Địa chỉ Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định ở đâu?

162 Trần Đăng Ninh, Cửa Bắc, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định là: Thứ Sáu:[07:15-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:15-17:30], Thứ Ba:[07:15-17:30], Thứ Tư:[07:15-17:30], Thứ Năm:[07:15-17:30]

Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa thành phố lào cai - Duyên Hải