Bệnh viện đa khoa Anh Đức – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 12 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3977 622
Trang web https://www.facebook.com/B%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n-Anh-%C4%90%E1%BB%A9c-1527353324236539/?ref=settings
Tọa độ 103.556.481, 1.063.660.961

 


Địa chỉ Bệnh viện đa khoa Anh Đức ở đâu?

Số 12 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện đa khoa Anh Đức như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện đa khoa Anh Đức là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ - Phường An Sơn