Bệnh viện đa khoa Cửa Đông – Hưng Dũng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 143 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3569 888
Trang web http://www.benhviencuadong.vn/
Tọa độ 186.837.278, 1.056.989.045

 


Địa chỉ Bệnh viện đa khoa Cửa Đông ở đâu?

143 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện đa khoa Cửa Đông như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện đa khoa Cửa Đông là: Thứ Sáu:[00:00-23:30], Thứ Bảy:[00:00-23:30], Chủ Nhật:[00:00-23:30], Thứ Hai:[00:00-23:30], Thứ Ba:[00:00-23:30], Thứ Tư:[00:00-23:30], Thứ Năm:[00:00-23:30]

Bệnh viện đa khoa Cửa Đông có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện đa khoa Cửa Đông là: http://www.benhviencuadong.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế huyện đắk song - Tổ 1