Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu – Tiểu khu 11

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RJX9+8QV, Tiểu khu 11, Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 096 461 13 13
Trang web http://bvdkmocchau.vn/
Tọa độ 208.483.527, 1.046.194.313

 


Địa chỉ Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu ở đâu?

RJX9+8QV, Tiểu khu 11, Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu là: Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu là: http://bvdkmocchau.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - Phường An Mỹ