Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Ngọc Hồi – Ngọc Hồi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ dân phố 6, Ngọc Hồi, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3881 758
Trang web http://www.bvdkkvnhkt.org.vn/
Tọa độ 146.953.277, 10.768.152.699.999.900

 


Địa chỉ Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Ngọc Hồi ở đâu?

Tổ dân phố 6, Ngọc Hồi, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Ngọc Hồi như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Ngọc Hồi là:

Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Ngọc Hồi có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Ngọc Hồi là: http://www.bvdkkvnhkt.org.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả - Cẩm Thành