Bệnh viện Đa Khoa Mai Sơn – TT. Hát Lót

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6473+VQM, TT. Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 0212 3843 572
Trang web http://benhvienmaison.com.vn/
Tọa độ 21.214.719.199.999.900, 1.041.044.072

 


Địa chỉ Bệnh viện Đa Khoa Mai Sơn ở đâu?

6473+VQM, TT. Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa Khoa Mai Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa Khoa Mai Sơn là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Đa Khoa Mai Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Đa Khoa Mai Sơn là: http://benhvienmaison.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa Hậu Giang - Phường 3