Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang – Phường Lê Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 75FW+QWG, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3854 259
Trang web http://www.bvdktinhbacgiang.vn/
Tọa độ 212.744.395, 1.061.973.409

 


Địa chỉ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang ở đâu?

75FW+QWG, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang là: http://www.bvdktinhbacgiang.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang - Tân Hà