Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam – Lương Khánh Thiện

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Trường Chinh, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0226 3852 179
Trang web http://benhvienhanam.vn/
Tọa độ 20.540.685.399.999.900, 1.059.163.394

 


Địa chỉ Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam ở đâu?

Trường Chinh, Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam là: http://benhvienhanam.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa Thị xã Buôn Hồ - Phường An Lạc