Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương – P. Thanh Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 225 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3890 205
Trang web
Tọa độ 209.351.885, 106.307.958

 


Địa chỉ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương ở đâu?

225 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn - TT. Thanh Sơn