Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang – Tân Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 44 Lê Duẩn, Tân Hà, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3822 693
Trang web http://benhvientuyenquang.org.vn/
Tọa độ 21.826.641.199.999.900, 1.052.031.342

 


Địa chỉ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang ở đâu?

44 Lê Duẩn, Tân Hà, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang là: http://benhvientuyenquang.org.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Yên Bái - P.Minh Tân