Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên – Tự An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 184 Trần Quý Cáp, Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 0262 3919 009
Trang web http://benhviendaklak.org.vn/
Tọa độ 126.651.765, 10.805.542.249.999.900

 


Địa chỉ Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên ở đâu?

184 Trần Quý Cáp, Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên là:

Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên là: http://benhviendaklak.org.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - khu 10