Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Cát Dài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ số 1 Nhà Thương, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3700 436
Trang web http://viettiephospital.vn/
Tọa độ 20.852.242.999.999.900, 1.066.714.197

 


Địa chỉ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ở đâu?

số 1 Nhà Thương, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là: http://viettiephospital.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Thống Nhất - Xuân Thạnh