Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga – Chi nhánh TP.HCM – Phường 11

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 188 88 01
Trang web http://www.matvietnga.com/
Tọa độ 10.777.083.099.999.900, 1.066.811.259

 


Địa chỉ Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga - Chi nhánh TP.HCM ở đâu?

1 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga - Chi nhánh TP.HCM như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga – Chi nhánh TP.HCM là: Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga - Chi nhánh TP.HCM có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga – Chi nhánh TP.HCM là: http://www.matvietnga.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Cầu Ngang - Mỹ Hoà