Bệnh viện Nhi Lâm Đồng – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 57 Đường Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3833 115
Trang web https://www.facebook.com/bvnhilamdong
Tọa độ 119.731.112, 1.084.342.829

 


Địa chỉ Bệnh viện Nhi Lâm Đồng ở đâu?

57 Đường Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Nhi Lâm Đồng như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Nhi Lâm Đồng là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Nhi Lâm Đồng có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Nhi Lâm Đồng là: https://www.facebook.com/bvnhilamdong

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ - AIH - An Phú