Bệnh Viện Nhi Tỉnh Nam Định – Trần Đăng Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Hà Huy Tập, Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0228 3529 922
Trang web
Tọa độ 204.256.134, 10.617.307.389.999.900

 


Địa chỉ Bệnh Viện Nhi Tỉnh Nam Định ở đâu?

16 Hà Huy Tập, Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Nhi Tỉnh Nam Định như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Nhi Tỉnh Nam Định là:

Bệnh Viện Nhi Tỉnh Nam Định có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Nhi Tỉnh Nam Định là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà - Street