Bệnh Viện phụ sản Hà Nội – Láng Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 929 Đ. La Thành, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3834 3181
Trang web https://benhvienphusanhanoi.vn/
Tọa độ 21.026.714, 1.058.075.858

 


Địa chỉ Bệnh Viện phụ sản Hà Nội ở đâu?

929 Đ. La Thành, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện phụ sản Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện phụ sản Hà Nội là:

Bệnh Viện phụ sản Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện phụ sản Hà Nội là: https://benhvienphusanhanoi.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Mắt Long Xuyên - Phường Mỹ Xuyên