Bệnh Viện Quân y 7B – Tân Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XV83+828, Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3996 060
Trang web
Tọa độ 10.965.778.499.999.900, 1.068.525.806

 


Địa chỉ Bệnh Viện Quân y 7B ở đâu?

XV83+828, Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Quân y 7B như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Quân y 7B là: Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30]

Bệnh Viện Quân y 7B có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Quân y 7B là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Quân y 120 - Phường 6