Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ – AIH – An Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 199 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3910 9999
Trang web http://aih.com.vn/
Tọa độ 107.938.041, 1.067.467.042

 


Địa chỉ Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ - AIH ở đâu?

199 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ - AIH như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ – AIH là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ - AIH có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ – AIH là: http://aih.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Da Liễu tỉnh Bắc Ninh - Phường