Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hòa (T.I.H) – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 01 Lê Thị Riêng, Phường 5, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3878 115
Trang web http://thaihoahospital.com/
Tọa độ 104.647.735, 1.056.289.348

 


Địa chỉ Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hòa (T.I.H) ở đâu?

01 Lê Thị Riêng, Phường 5, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hòa (T.I.H) như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hòa (T.I.H) là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hòa (T.I.H) có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Quốc Tế Thái Hòa (T.I.H) là: http://thaihoahospital.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế 11 - Mai Dịch