Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh – Phường 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 6732
Trang web http://benhvienranghammat.vn/
Tọa độ 107.579.557, 1.066.605.166

 


Địa chỉ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh ở đâu?

201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh là: Thứ Sáu:[07:00-16:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00]

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh là: http://benhvienranghammat.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên - Ea Tam