Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc – Định Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nguyễn Tất Thành, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3861 057
Trang web http://dongyvinhphuc.vn/
Tọa độ 213.196.108, 1.055.905.397

 


Địa chỉ Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc ở đâu?

Nguyễn Tất Thành, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc là: http://dongyvinhphuc.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 - Bình Dương