Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Kon Tum – Chư Hreng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 82F2+65X, Tỉnh Lộ 671, Chư Hreng, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3700 100
Trang web http://benhvienyhctkontum.vn/
Tọa độ 143.231.168, 10.800.049.039.999.900

 


Địa chỉ Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Kon Tum ở đâu?

82F2+65X, Tỉnh Lộ 671, Chư Hreng, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Kon Tum như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Kon Tum là: Thứ Sáu:[07:00-05:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-05:00], Thứ Ba:[07:00-05:00], Thứ Tư:[07:00-05:00], Thứ Năm:[07:00-05:00]

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Kon Tum có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Kon Tum là: http://benhvienyhctkontum.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng - Phường 9