Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nam Định – Lộc Vượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Huyền Trân, Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0228 3848 592
Trang web
Tọa độ 204.482.402, 1.061.813.729

 


Địa chỉ Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nam Định ở đâu?

Huyền Trân, Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nam Định như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nam Định là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nam Định có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Nam Định là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Quốc Tế Maha Hải Phòng - Cát Dài