Bếp68 Quảng Ninh – Thành phố Hạ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 180 Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 096 568 51 55
Trang web https://bep68.vn/
Tọa độ 20.958.858.799.999.900, 107.090.688

 


Địa chỉ Bếp68 Quảng Ninh ở đâu?

180 Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bếp68 Quảng Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Bếp68 Quảng Ninh là: Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Bếp68 Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Bếp68 Quảng Ninh là: https://bep68.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nội Thất THT - Tân tiến