Bia Hơi Tuấn Hoài – An Tường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tổ 15, An Tường, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 091 279 77 96
Trang web
Tọa độ 21.785.353.399.999.900, 1.052.165.369

 


Địa chỉ Bia Hơi Tuấn Hoài ở đâu?

Tổ 15, An Tường, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia Hơi Tuấn Hoài như thế nào?

Giờ làm việc của Bia Hơi Tuấn Hoài là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Bia Hơi Tuấn Hoài có website không?

Địa chỉ trang web của Bia Hơi Tuấn Hoài là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cây Ổi - Ngọc Hoà