Bia Phủi – Lạng Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ TT. Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 102 12 34
Trang web
Tọa độ 213.533.442, 1.062.551.563

 


Địa chỉ Bia Phủi ở đâu?

TT. Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia Phủi như thế nào?

Giờ làm việc của Bia Phủi là: Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00]

Bia Phủi có website không?

Địa chỉ trang web của Bia Phủi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn 16 - Phường 2