Biển Đông Seafood – Mỹ Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 262 Đường Hùng Vương, Mỹ Phong, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3686 789
Trang web
Tọa độ 103.719.447, 1.063.653.616

 


Địa chỉ Biển Đông Seafood ở đâu?

262 Đường Hùng Vương, Mỹ Phong, Chợ Gạo, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Biển Đông Seafood như thế nào?

Giờ làm việc của Biển Đông Seafood là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Biển Đông Seafood có website không?

Địa chỉ trang web của Biển Đông Seafood là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng- Khách sạn Mỹ Khê - Tịnh Khê