Binh An Village – Boutique Hotel & Restaurant – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 01 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 944028, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3510 732
Trang web http://www.binhanvillagevungtau.com/
Tọa độ 103.553.228, 1.070.613.372

 


Địa chỉ Binh An Village - Boutique Hotel & Restaurant ở đâu?

01 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 944028, Việt Nam

Giờ làm việc của Binh An Village - Boutique Hotel & Restaurant như thế nào?

Giờ làm việc của Binh An Village – Boutique Hotel & Restaurant là:

Binh An Village - Boutique Hotel & Restaurant có website không?

Địa chỉ trang web của Binh An Village – Boutique Hotel & Restaurant là: http://www.binhanvillagevungtau.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Mai Châu Ecolodge - Mai Châu