Bistro Nine – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9 Trương Vĩnh Ký, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3511 571
Trang web http://www.bistroninevungtau.com/
Tọa độ 103.490.547, 1.070.728.877

 


Địa chỉ Bistro Nine ở đâu?

9 Trương Vĩnh Ký, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bistro Nine như thế nào?

Giờ làm việc của Bistro Nine là: Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Bistro Nine có website không?

Địa chỉ trang web của Bistro Nine là: http://www.bistroninevungtau.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe MotherLand - Phường 5