Bluerose Hotel – Đông Khê

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 159 Hoàng Thế Thiện, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0359 597 886
Trang web
Tọa độ 208.467.901, 1.067.095.865

 


Địa chỉ Bluerose Hotel ở đâu?

159 Hoàng Thế Thiện, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bluerose Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Bluerose Hotel là:

Bluerose Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Bluerose Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Đăng Khôi Núi Sam - Tân Lộ Kiều Lương