Bò 1 Nắng Dì Mai – Má Ruột Bò Ba Lạng Rưỡi – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 350 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0812 223 542
Trang web https://www.facebook.com/Bo1NangDiMai
Tọa độ 13.089.273.299.999.900, 1.093.167.139

 


Địa chỉ Bò 1 Nắng Dì Mai - Má Ruột Bò Ba Lạng Rưỡi ở đâu?

350 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò 1 Nắng Dì Mai - Má Ruột Bò Ba Lạng Rưỡi như thế nào?

Giờ làm việc của Bò 1 Nắng Dì Mai – Má Ruột Bò Ba Lạng Rưỡi là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Bò 1 Nắng Dì Mai - Má Ruột Bò Ba Lạng Rưỡi có website không?

Địa chỉ trang web của Bò 1 Nắng Dì Mai – Má Ruột Bò Ba Lạng Rưỡi là: https://www.facebook.com/Bo1NangDiMai

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Tấm Sài Gòn 1- Vincom Thanh Hóa - Thành phố Thanh Hóa