Bò một nắng Phú Yên chính hiệu – Phú Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 62 Chiến Thắng, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 090 558 86 44
Trang web http://bomotnangphuyen.com/
Tọa độ 130.424.704, 1.093.112.627

 


Địa chỉ Bò một nắng Phú Yên chính hiệu ở đâu?

62 Chiến Thắng, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò một nắng Phú Yên chính hiệu như thế nào?

Giờ làm việc của Bò một nắng Phú Yên chính hiệu là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bò một nắng Phú Yên chính hiệu có website không?

Địa chỉ trang web của Bò một nắng Phú Yên chính hiệu là: http://bomotnangphuyen.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Chả Mực Phúc - Bãi Cháy