Bò Nướng FLAMME BUFFALO 2 – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ D11 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0764 896 068
Trang web
Tọa độ 109.484.911, 10.683.076.159.999.900

 


Địa chỉ Bò Nướng FLAMME BUFFALO 2 ở đâu?

D11 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Nướng FLAMME BUFFALO 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Bò Nướng FLAMME BUFFALO 2 là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Bò Nướng FLAMME BUFFALO 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Bò Nướng FLAMME BUFFALO 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Cơm phượt Bản Giốc - Đàm Thuỷ