Bò Tơ Tây Ninh Phương Dung – Phường 11

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 100 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 474 95 77
Trang web
Tọa độ 107.862.037, 1.066.491.078

 


Địa chỉ Bò Tơ Tây Ninh Phương Dung ở đâu?

100 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Tơ Tây Ninh Phương Dung như thế nào?

Giờ làm việc của Bò Tơ Tây Ninh Phương Dung là: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Bò Tơ Tây Ninh Phương Dung có website không?

Địa chỉ trang web của Bò Tơ Tây Ninh Phương Dung là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Chuyên bán bào ngư Úc tại HCM - Phường 8