Buffet Chương Dương – Hạ Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VM7C+52H, Chương Dương, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 092 126 66 66
Trang web
Tọa độ 20.862.926.299.999.900, 10.667.012.109.999.900

 


Địa chỉ Buffet Chương Dương ở đâu?

VM7C+52H, Chương Dương, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet Chương Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Buffet Chương Dương là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Buffet Chương Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Buffet Chương Dương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Siêu Thị Hải Sản YOLO TUẦN CHÂU - Tuần Châu