Buffet Lẩu Nướng – Lẩu Nấm Hải Dương – Co sở 3 – P. Quang Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 172 Thanh Niên, P. Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 873 67 89
Trang web
Tọa độ 209.408.668, 1.063.365.958

 


Địa chỉ Buffet Lẩu Nướng - Lẩu Nấm Hải Dương - Co sở 3 ở đâu?

172 Thanh Niên, P. Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet Lẩu Nướng - Lẩu Nấm Hải Dương - Co sở 3 như thế nào?

Giờ làm việc của Buffet Lẩu Nướng – Lẩu Nấm Hải Dương – Co sở 3 là: Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Buffet Lẩu Nướng - Lẩu Nấm Hải Dương - Co sở 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Buffet Lẩu Nướng – Lẩu Nấm Hải Dương – Co sở 3 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán lẩu dê Vườn Cau - Thạnh Đức