Bún bò Huế 148 – Tân Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 148 Xuân Thành, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 550 92 22
Trang web https://www.facebook.com/bunhue148/
Tọa độ 20.260.037.699.999.900, 10.596.411.499.999.900

 


Địa chỉ Bún bò Huế 148 ở đâu?

148 Xuân Thành, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún bò Huế 148 như thế nào?

Giờ làm việc của Bún bò Huế 148 là: Thứ Ba:[05:00-14:30], Thứ Tư:[05:00-14:30], Thứ Năm:[05:00-14:30], Thứ Sáu:[05:00-14:30], Thứ Bảy:[05:00-14:30], Chủ Nhật:[05:00-14:30], Thứ Hai:[05:00-14:30]

Bún bò Huế 148 có website không?

Địa chỉ trang web của Bún bò Huế 148 là: https://www.facebook.com/bunhue148/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún ốc GiangGiang - P.Đồng Tâm