Bún Bò Huế Công – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3552 569
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/bun-bo-hue-cong
Tọa độ 11.957.984, 1.084.426.804

 


Địa chỉ Bún Bò Huế Công ở đâu?

14 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Bò Huế Công như thế nào?

Giờ làm việc của Bún Bò Huế Công là: Thứ Bảy:[05:30-21:00], Chủ Nhật:[05:30-21:00], Thứ Hai:[05:30-21:00], Thứ Ba:[05:30-21:00], Thứ Tư:[05:30-21:00], Thứ Năm:[05:30-21:00], Thứ Sáu:[05:30-21:00]

Bún Bò Huế Công có website không?

Địa chỉ trang web của Bún Bò Huế Công là: https://www.foody.vn/lam-dong/bun-bo-hue-cong

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh cuốn nóng Diệu - Phường 7