Bún bò Huế – Ngọc Hải – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0387 236 623
Trang web
Tọa độ 103.656.582, 1.063.568.171

 


Địa chỉ Bún bò Huế - Ngọc Hải ở đâu?

89 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún bò Huế - Ngọc Hải như thế nào?

Giờ làm việc của Bún bò Huế – Ngọc Hải là:

Bún bò Huế - Ngọc Hải có website không?

Địa chỉ trang web của Bún bò Huế – Ngọc Hải là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bò đun Mười Hoa - Phường 1