Bún bò Huế Vĩ Dạ – An Cư

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3822 959
Trang web https://www.foody.vn/can-tho/bun-bo-hue-vi-da
Tọa độ 100.383.798, 10.578.395.959.999.900

 


Địa chỉ Bún bò Huế Vĩ Dạ ở đâu?

23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún bò Huế Vĩ Dạ như thế nào?

Giờ làm việc của Bún bò Huế Vĩ Dạ là: Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00]

Bún bò Huế Vĩ Dạ có website không?

Địa chỉ trang web của Bún bò Huế Vĩ Dạ là: https://www.foody.vn/can-tho/bun-bo-hue-vi-da

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Cao Nguyên ( Cơm Niêu) - Đắk Mil