Bún Bò,Giò,Riêu 77 – Gia Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 098 511 52 99
Trang web
Tọa độ 11.994.384.799.999.900, 1.077.051.309

 


Địa chỉ Bún Bò,Giò,Riêu 77 ở đâu?

Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Bò,Giò,Riêu 77 như thế nào?

Giờ làm việc của Bún Bò,Giò,Riêu 77 là: Thứ Ba:[05:00-11:00], Thứ Tư:[05:00-11:00], Thứ Năm:[05:00-11:00], Thứ Sáu:[05:00-11:00], Thứ Bảy:[05:00-11:00], Chủ Nhật:[05:00-11:00], Thứ Hai:[05:00-11:00]

Bún Bò,Giò,Riêu 77 có website không?

Địa chỉ trang web của Bún Bò,Giò,Riêu 77 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Hảo - Chính Gián