Bún chả Thế Ngọc – 16 Phạm Hồng Thái – Thanh bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 Phạm Hồng Thái, Thanh bình, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0833 590 261
Trang web https://business.google.com/u/2/edit/l/06024127159377891096
Tọa độ 202.567.868, 10.597.505.179.999.900

 


Địa chỉ Bún chả Thế Ngọc - 16 Phạm Hồng Thái ở đâu?

16 Phạm Hồng Thái, Thanh bình, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún chả Thế Ngọc - 16 Phạm Hồng Thái như thế nào?

Giờ làm việc của Bún chả Thế Ngọc – 16 Phạm Hồng Thái là: Thứ Ba:[04:00-11:00], Thứ Tư:[04:00-11:00], Thứ Năm:[04:00-11:00], Thứ Sáu:[04:00-11:00], Thứ Bảy:[04:00-11:00], Chủ Nhật:[04:00-11:00], Thứ Hai:[04:00-11:00]

Bún chả Thế Ngọc - 16 Phạm Hồng Thái có website không?

Địa chỉ trang web của Bún chả Thế Ngọc – 16 Phạm Hồng Thái là: https://business.google.com/u/2/edit/l/06024127159377891096

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Phương Thủy - Hồng Hà