Bún KIẾN – XÂY (Bạch Đằng) – Ph. Dương Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Đường Bạch Đằng, Ph. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 922200, Việt Nam
Số điện thoại 0838 718 714
Trang web http://bunquay.cc/
Tọa độ 102.188.471, 1.039.585.161

 


Địa chỉ Bún KIẾN - XÂY (Bạch Đằng) ở đâu?

28 Đường Bạch Đằng, Ph. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 922200, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún KIẾN - XÂY (Bạch Đằng) như thế nào?

Giờ làm việc của Bún KIẾN – XÂY (Bạch Đằng) là: Thứ Bảy:[06:45-23:05], Chủ Nhật:[06:45-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[06:45-23:05]

Bún KIẾN - XÂY (Bạch Đằng) có website không?

Địa chỉ trang web của Bún KIẾN – XÂY (Bạch Đằng) là: http://bunquay.cc/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Thức Ăn Nhanh Kfc Bảo Nam - Phường Mường Thanh