Cá kho làng Vũ Đại Trần Luận tại Hà Nội – Khương Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 323 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 121004, Việt Nam
Số điện thoại 098 899 95 25
Trang web http://www.cakholangvudai.com.vn/
Tọa độ 209.922.674, 1.058.142.689

 


Địa chỉ Cá kho làng Vũ Đại Trần Luận tại Hà Nội ở đâu?

Số 323 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 121004, Việt Nam

Giờ làm việc của Cá kho làng Vũ Đại Trần Luận tại Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Cá kho làng Vũ Đại Trần Luận tại Hà Nội là: Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Cá kho làng Vũ Đại Trần Luận tại Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Cá kho làng Vũ Đại Trần Luận tại Hà Nội là: http://www.cakholangvudai.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Gabo Buffet Nướng Lẩu Đà Nẵng - Thạch Thang