Cá Nóc Café – Phước Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 Đ. Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0377 663 306
Trang web https://www.facebook.com/Canoccafe/
Tọa độ 160.614.064, 1.082.208.915

 


Địa chỉ Cá Nóc Café ở đâu?

50 Đ. Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cá Nóc Café như thế nào?

Giờ làm việc của Cá Nóc Café là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cá Nóc Café có website không?

Địa chỉ trang web của Cá Nóc Café là: https://www.facebook.com/Canoccafe/

Hình ảnh

Xem thêm:  Uno Quán - Tea & Milk Tea - Phường 12