Cà Phê Anh Kiên – Thượng Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 181 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 255 11 65
Trang web
Tọa độ 208.617.352, 10.666.673.639.999.900

 


Địa chỉ Cà Phê Anh Kiên ở đâu?

181 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Anh Kiên như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Anh Kiên là:

Cà Phê Anh Kiên có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Anh Kiên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Trà Sữa The O2 Tea - Phường An Hoà