Cà phê Ba Tư – S – TT. Tuy Phước

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Q4XQ+VQ6, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 090 534 09 25
Trang web
Tọa độ 137.996.606, 109.139.389

 


Địa chỉ Cà phê Ba Tư - S ở đâu?

Q4XQ+VQ6, TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Ba Tư - S như thế nào?

Giờ làm việc của Cà phê Ba Tư – S là: Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Cà phê Ba Tư - S có website không?

Địa chỉ trang web của Cà phê Ba Tư – S là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Milano Coffee - Khánh Vinh