Cà phê Bảo Trân – Đạ Tẻh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ GF4Q+35G, Đạ Tẻh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 804 80 84
Trang web
Tọa độ 115.051.925, 1.074.879.619

 


Địa chỉ Cà phê Bảo Trân ở đâu?

GF4Q+35G, Đạ Tẻh, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Bảo Trân như thế nào?

Giờ làm việc của Cà phê Bảo Trân là: Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00]

Cà phê Bảo Trân có website không?

Địa chỉ trang web của Cà phê Bảo Trân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê 110 - An Bình