CÀ PHÊ CAO NGUYÊN KON TUM – Đắk Blà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 03 Bế Văn Đàn, Đắk Blà, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 096 168 97 77
Trang web http://caonguyencoffee.vn/
Tọa độ 14.363.799.799.999.900, 10.801.983.829.999.900

 


Địa chỉ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN KON TUM ở đâu?

03 Bế Văn Đàn, Đắk Blà, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của CÀ PHÊ CAO NGUYÊN KON TUM như thế nào?

Giờ làm việc của CÀ PHÊ CAO NGUYÊN KON TUM là:

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN KON TUM có website không?

Địa chỉ trang web của CÀ PHÊ CAO NGUYÊN KON TUM là: http://caonguyencoffee.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Caphe White House - p. Bình Khánh