Cà Phê Chip – Phường Ngô Quyền

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 72 Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0369 633 818
Trang web
Tọa độ 21.277.263.299.999.900, 1.061.974.923

 


Địa chỉ Cà Phê Chip ở đâu?

72 Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Chip như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Chip là:

Cà Phê Chip có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Chip là:

Hình ảnh

Xem thêm:  DLATS - Xông Hơi Công Cộng và Tắm Suối Đà Lạt - Thành phố Đà Lạt